Cenník

Starostlivosť o závislých 

Hospitalizácia na oddelení bez úhrady (VŠZP, Dôvera, Union)
Doliečovanie – Resocializácia na oddelení bez úhrady   (ÚPSVaR,)
doplatok vo výške hmotnej núdzi cca 2€/deň
Samoplatca – Európska Únia 65€/deň
Prvokontakt so spísaním komplexnej registrácie 30,00 €
Poučenie rodinného príslušníka, pri registrácii 15,00 €
Založenie evidenčnej karty vrátane spísania anamnézy, súhrn údajov klienta 15,00 €
Terapeutické sedenie *BAR *ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Novoterapia *ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Skupinová terapia 30,00 €/osoba
Rodinná rekonštrukčná terapia *ZC 70,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 50,00 €
Test - Multidrogový 15,00€
Test - Alkohol 3,00€
Použitie a vyhodnotenie toxikologického testu 25,00€

*BAR – behaviorálna autorekodifikácia
*Novoterapia  – terapia  MUDr. Ivana Novotného, validovaná 30 ročným výskumom
*ZC – základná cena, je cena za začatú ½  hod
*POSP – preklenovacie obdobie sociálneho programu

Sanatórium AT a Združenie MUDr. Ivana Novotného poskytuje nadštandardné terapeutické metódy:

  • 24-hodinovú službu po telefóne v prípade akútnej intervencie
  • individuálny kontakt s evidovanými, dispenzarizovanými klientami
  • pravidelnú liečebnú terapeutickú komunitu v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov
  • izbu prvej pomoci pre evidovaných, dispenzarizovaných klientov
  • adaptáciu na resocializačný režim odborným posúdením osobnosti, charakteru, inteligencie a šírky záujmovej sféry
  • rekonštrukciu transkulturálnych štandardov 
  • rodinnú rekonštrukčnú terapiu 
  • socioterapeutické skupiny
  • terénne terapie ako súčasť socioterapeutického doliečovania 
  • detekčné a diagnostické návštevy v rodinách, podľa potreby                                                  

Cenník výkonov a služieb od 10.4.2019

Psychoterapia 

Individuálna psychoterapia *ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Manželská, párová, partnerská terapia *ZC 70,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 50,00 €
Správa na žiadosť klienta 15,00 €

*ZC – základná cena, je cena za začatú ½  hod

Cenník výkonov a služieb od 8.4.2019

 Poradenstvo

Individuálne poradenstvo *ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Adiktologické poradenstvo*ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Urgentná separovaná intervencia spojená s poradenstvom *ZC 45,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 25,00 €
Rodinné poradenstvo *ZC 70,00 €
nad *ZC za každú začatú ½ hod. 50,00 €

*ZC – základná cena, je cena za začatú ½ hod

Cenník výkonov a služieb od 10.4.2019

 

 

Skupina

Socioterapeutická skupina (120 min 7,00 €/osoba
Socioterapeutická skupina pre samoplatcu (120 min.) 15,00 €/osoba
Edukačná skupina do abstinencie (rodičia, príbuzní, partneri) (45min.) 7,00 €/osoba
Jednorázová intervencia u klienta (sobota, nedeľa a dni pracovného pokoja)
v inom zariadení (hospitalizácia, resocializácia, väzenie, domovy, a pod.) v rodine a pod.
180,00 €
Podporné cielené skupiny (45 min.) 40,00 €/osoba

Prednáška

Odborná prednáška (45 min.) 180,00 €
Odborná konzultácia (30 min.) 90,00 €

Cenník výkonov a služieb od 10.4.2019

Zdravotné služby 

Lekárske vyšetrenie pre vodičov (platba za preskúmanie a vydanie dokladu o zdravotnej spôsobilosti osobitne ku vo vzťahu k závislosti od alkoholu) 175,00 €
Lekárske vyšetrenie pre vodičov (platba za preskúmanie a vydanie dokladu o zdravotnej spôsobilosti osobitne ku vo vzťahu k závislosti od iných návykových látok a liečiv) 195,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave 15,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 20,00 €
Návrh na liečenie 10,00 €
Vyšetrenie na vydanie zbrojného pasu a vodičského preukazu 20,00 €
Vyšetrenie: Toxikologické vyšetrenie (laboratórne) drog v moči - 11 parametrov spolu (amfetamín, barbituráty, benzodiazepíny, buprenorfín, kokaín, kanabis, methadon, metamfetamíny, MDMA, morfíny, tricyklické antidepresíva) 70,00 €
Správa na žiadosť pacienta 15,00 €
Vyšetrenie: FW 5,00 €
Vyšetrenie: anti - T. pallidum IgM + IgG 10,00 €
Vyšetrenie: anti HCV 10,00 €
Vyšetrenie: Anti hiv 1+2 10,00 €
Vyšetrenie: BWR 10,00 €
Vyšetrenie: CDT - karbohydrát-deficientný transferín 35,00 €
Vyšetrenie: CRP 10,00 €
Vyšetrenie: HBsAg 10,00 €
Vyšetrenie: Hepatalne enzymy(ALT,AST,GMT) 5,00 €
Vyšetrenie: Hormonálne poruchy: TSH 15,00 €
Vyšetrenie: Ionogram 5,00 €
Vyšetrenie: K+ 3,00 €
Vyšetrenie: kreatinin 5,00 €
Vyšetrenie: Krvný obraz 10,00 €
Vyšetrenie: Kys. Močová 5,00 €
Vyšetrenie: Moč chem. + sed. 5,00 €
Vyšetrenie: Na+ 5,00 €
Vyšetrenie: TR 15,00 €
Vyšetrenie: TT 10,00 €
Vyšetrenie: UREA 3,00 €

Cenník výkonov a služieb od 10.4.2019

Terénna terapia a pobyty 

Návšteva terapeuta na TT, BAR* klub /do 22 členov/ *ZC 80,00 €
Návšteva terapeuta na TT, BAR* klub /do 40 členov/ *ZC 100,00 €
Návšteva terapeuta na TT, BAR* klub /do 62 členov/ *ZC 130,00 €
Návšteva terapeuta na TT, BAR* klub /do 80 členov/ *ZC 160,00 €
Návšteva terapeuta na TT, BAR* klub /nad 100 členov/ *ZC 190,00 €
Terénna terapia, kompletné organizovanie, BAR* 210,00 €
Pobyt POSP* 17,67 €/deň
Pobyt POSP* s PT* 30,76 €/deň

*POSP – preklenovacie obdobie sociálneho programu
*PT – pracovná terapia
*BAR – behaviorálna autorekodifikácia
*ZC – základná cena, je cena za začatú ½ hod

Cenník výkonov a služieb od 10.4.2019